Akva Group sier i en pressemelding at de ikke vil inngå nye kontrakter med russiske kunder.

– Akva Group følger situasjonen i Ukraina nøye fra dag til dag. Våre leveranser av teknologi til matindustrien er ikke omfattet av gjeldende sanksjoner. Grunnet den tragiske situasjonen i Ukraina har vi likevel besluttet å ikke inngå nye kontrakter med russiske kunder under de rådende omstendigheter. Juridisk bindende kontrakter på leveranser inngått tidligere, vil bli opprettholdt, uttaler Ståle Økland, kommunikasjonsdirektør i Akva Group, i pressemeldingen.

Økland svarer følgende på spørsmål om hva som ligger bak vurderingen, og om beslutningen går imot rådet til fiskeri- og havbruksminister Bjørnar Skjæran om å ikke innføre egne sanksjoner:

– Dette er en helthetsvurdering som hver enkelt bedrift må ta ut fra sine premisser, skriver Økland i en e-post til Intrafish.

Ståle Økland, kommunikasjonsdirektør i Akva Group. Foto: Akva group

Da selskapets årsrapport ble lagt frem tidligere i mars uttalte utstyrsprodusenten Akva Group at de har engasjert advokater som utreder hvordan de skal forholde seg til Russland på kort- og lang sikt. Nå har Akva Group landet på at det selskapet ikke skal inngå nye kontrakter med russiske kunder.

Selskapet opplyste at de over de fem siste årene har hatt 3–5 prosent av omsetningen sin i Russland.