– Snøras ved Davaluft på Sørøya. Skal være et større ras, ingen personer berørt men et oppdrettsanlegg skal ha blitt truffet av raset, skriver politiet i Finnmark på Twitter mandag formiddag.

Operasjonsleder Eirik Pedersen i Finnmark politidistrikt opplyser til IFinnmark at det har gått tre skred i området.

– Det er heldigvis ikke et befolket område. Det er et oppdrettsanlegg som ligger der. De som jobber der, er ikke berørt, sier Pedersen.

Stjernøya ligger nordvest for Alta.

Det er Grieg Seafood som eier anlegget som er rammet av raset. Overfor NRK bekrefter samfunnskontakt Roger Pedersen at det er over 1,2 millioner fisk i merdene. Det er imidlertid usikkert om fisk har rømt.

Stjernøya i Finnmark. Foto: Google Maps

– Et snøras har truffet deler av et av våre anlegg i Alta kommune. Alle ansatte er i god behold, og myndigheter og Alta kommune er varslet. Vi jobber med å få oversikt over situasjonen og må komme tilbake når vi har mer informasjon, skriver samfunnskontakt i Grieg Seafood Finnmark i en epost til IntraFish.

En lakserømming kan være svært alvorlig siden anlegget ligger i et område som overvåkes nøye for å bekjempe laksesykdommen ILA.

Roger Pedersen samfunnskontakt Grieg Seafood Finnmark Foto: Grieg Seafood

Skal vurdere skredfaren

Det er så langt ikke avklart om fisk er rømt fra lokaliteten.

– Vi er orientert om at et lokalt konsulentfirma skal vurdere hvorvidt det er trygt å bevege seg ved anlegget. Når dette er avklart vil vi, i dialog med Grieg Seafood Finnmark, gjennomføre tilsyn ved lokaliteten, sier Otto Andreassen, seksjonssjef i Fiskeridirektoratet region Nord i en pressemelding.

Fiskeridirektoratet har fått opplyst at konsulentfirmaet er på vei ut til lokaliteten med helikopter.

Fiskeridirektoratets fartøy «Eir», er omdirigert og på vei til lokaliteten. Fartøyet er utstyrt med drone, som kan benyttes til inspeksjon på avstand ved behov.

Kommunikasjonsrådgiver Vegard Oen Hatten i Fiskeridirektoratet opplyser i en sms til IntraFish mandag klokken 17.30 at «Eir» er ankommet stedet, men går til kai og avventer dagslys for videre arbeid i morgen tidlig.

– På grunn av dårlig vær (snøbyger og vind), får vi ikke opp dronen i dag, legger han til.

Fiskeridirektoratets «Eir» er på vei til Davatluft for å gjennomføre tilsyn når det er forsvarlig. Foto: Frode Adolfsen

– Det er rømming vi er redde for

Rådmann i Alta kommune, Bjørn-Atle Hansen, bekrefter til IntraFish at de har fått informasjon om raset fra Grieg Seafood.

– Det har gått flere ras i dette området hvor anlegget ligger. Det er ingen som er skadet, sier Hansen.

Han forteller at Grieg jobber med å få på plass en båt og en ROV som skal ta bilder av anlegget som er skadet.

– Vi følger med og er veldig spente på hva denne kartleggingen av anlegget avdekker. Vi håper at det ikke er skader på merden. Det er rømming vi er redde for, men vi har ingen indikasjoner på det foreløpig, sier Hansen.

Skred også i 2018

Det gikk to store skred ved oppdrettsanlegget i 2018, med få dagers mellomrom. Avisen Altaposten skrev om skredet den gangen, hvor det ene skredet gikk bare timen etter at to arbeidere forlot merdkantene i Davatluft.

Grieg Seafood konkluderte med at begge skredene hadde potensial til å skade eller i verste fall forulykke personell, samt gi anlegget så alvorlige skader at fisk kunne ha rømt.

Fjellsikringsselskapet Visinor, nevnte i sin rapport etter skredet ulike mulige sikringsmetoder oppi fjellet, men Grieg Seafood Finnmark landet på at flytting av hele lokaliteten var eneste realistiske alternativ.

– Det er snakk om en marginalt liten flytting, kun få hundre meter vestover mot Svømmenes, sa samfunnskontakt Roger Pedersen til Altaposten den gang.

Pedersen opplyser mandag til Ilaks at de har hatt en pågående prosess om å flytte anlegget, og at planen var å flytte det til sommeren. Han legger til at selskapet vil komme tilbake med mer informasjon om dette senere, når de har mer oversikt over situasjonen.