På styremøte rett før påske bestemte selskapet å utsette utbetaling av utbytte for 2019.

– Ingen vet hvordan denne situasjon vil utspille seg. Selskapet har en sterk finansiell situasjon i dag, men siden vi ikke vet hvordan det blir fremover eller hvor lenge det vil vare, har styret innstilt på å utsette utbyttet overfor generalforsamlingen, sier kommunikasjonssjef i Grieg Seafood, Kristina Furnes, til IntraFish. Styret har bedt om autorisasjon til å bestemme et eventuelt utbytte senere i år.

Kristina Furnes, kommunikasjonsdirektør i Grieg Seafood. Foto: Anders Furuset

Får varene ut i markedet

I årsrapporten for 2019 skriver Grieg Seafood at selskapet så langt ikke er sterkt påvirket av situasjonen med koronaviruset.

– Selv om etterspørselen i markedet opprettholdes, har det vært en merkbar nedgang fra hoteller, restauranter og catering, og en økning i etterspørselen fra dagligvarehandelen. Flyfrakt er en utfordring, men transporten av varer på lastebil mellom landene fungerer relativt bra. Med oppdrettsanlegg som ligger nærme både det europeiske og det amerikanske markedet er Grieg Seafoods avhengighet av transport over Atlanterhavet begrenset, skriver selskapet i rapporten. (Saken forsetter under)

Fra Grieg Seafoods anlegg i Finnmark. Foto: Agnar Berg

Forberedt på alle scenarioer

Selskapet sier videre at de er i en robust finansiell situasjon, men at de ønsker å være godt forberedt.

– Vi forbereder oss på alle mulige scenarioer. Vi utsetter noen investeringer for å øke bufferen vår enda mer, og vi forsikrer oss om at gjeldsgraden vår er fornuftig.

Fra før er det kjent at Salmar dropper utbytte på 2,37 milliarder kroner. Bakkafrost utsetter beslutningen om utbytte, mens NTS ASA har redusert sitt foreslåtte utbytte med en tredel som følge av korona-krisen.

Les også:

Analytikere med bred støtte til Salmar: Fornuftig med utbyttekutt