Det viser en gjennomgåelse av aksjonærlistene i Oslo Market Solutions sin tjeneste Arena. Tjenesten inkluderer ikke utenlandske selskaper som Bakkafrost.

Profilert investor solgte

Den profilerte aksjeinvestoren Tore Aksel Voldberg har gjennom selskapet Skøien As solgt 75.000 aksjer i Atlantic Sapphire den seneste uken. Postens verdi var rundt 8 millioner kroner.

Etter salget har Skøien 900.827 aksjer i Atlantic Sapphire, tilsvarende 1,12 prosent av det landbaserte oppdrettsselskapet. Det gjør at de fortsatt er på 22. plass over største eiere.

Verdipapirfondet DNB Norden har solgt 20.000 aksjer. De forblir dermed på 23. plass med 889.245 aksjer, tilsvarende 1,11 prosent.

Ellers er det ingen nevneverdige endringer i topplisten til Atlantic Sapphire. Største eiere er Alsco (kontrollert av grunnlegger Johan Andreassen) med 12,1 prosent og Runar Vatnes selskap Vatne Equity med 5,68 prosent.

Atlantic Sapphire meldte 29. september at de da hadde slaktet ut den første fisken fra sitt kjempeanlegg i Florida.

Amerikansk delstat kjøper Lerøy

Den største endringen i aksjonærlisten til Lerøy Seafood Group er et kjøp på 758.579 aksjer gjort at State of Wisconsin Investment Board. Med forrige ukes kurs tilsvarer det et kjøp på rundt 40 millioner kroner.

Etter kjøpet har delstaten 3,83 millioner aksjer i Lerøy, og rykker dermed opp fra 20. plass til 15. plass.

I Mowi-aksjen har det som vanlig vært en del endringer i topp 30-listen, men ikke noe dramatisk. Blant endringene er at Folketrygdfondet har økt beholdningen med 123.400 aksjer, til totalt 50,89 millioner aksjer. Fondet er fortsatt nest største aksjonær i selskapet, med 9,84 prosent.

Ellers er det, så vidt IntraFish kan se, ingen nevneverdige endringer i topplister hos andre Oslo Børs-noterte sjømatselskap den seneste uken.