– Retten har kommet til at Schenker påtok seg oppdraget som transportør, og at avtalen ble vesentlig misligholdt av Schenker og Schenkers underleverandører. Retten har kommet til at GSF har rett til å heve avtalen med tilbakevirkende kraft. Dette innebærer at Schenker ikke kan kreve refusjon for utlegg til flyfrakten eller annet vederlag, og at GSF frifinnes, heter det i en dom fra Oslo tingrett.

Intrafish har to ganger tidligere omtalt uenigheten mellom Grieg Seafood og transportfirmaet Schenker. Den går på 63 tonn laks som ble sendt med fly fra Belgia til Kina tilbake i september 2021, altså under koronapandemien.