I februar meldte Nordic Aqua Partners at de har besluttet å bygge ut anlegget sitt i Kina, og at de derfor ønsker å hente inn 300 millioner kroner i frisk egenkapital.

Selskapet meldte i en børsmelding i februar at dette skulle de gjøre gjennom en rettet emisjon av 4.615.384 nye aksjer i selskapet. To aksjonærer forhåndstegnet seg og et kjøp fra Kontrati AS på litt under halvparten av aksjene bekreftes i en børsmelding mandag 6. mars.

300 millioner kroner

I en børsmelding mandag 6.