Sivilombudet har kommet med kraftig kritikk av Nærings- og fiskeridepartementet sin behandling av klager på søknader om utviklingstillatelser, skrev IntraFish onsdag.

Kritikken gikk hovedsakelig på at praksisen med ettersending av dokumentasjon er blitt endret underveis i prosessen.

– Sivilombudets uttalelse taler jo for seg, og det er ikke sånn vi skal ha det. For meg fremstår det nesten uforståelig hvordan man har havnet i denne situasjonen.