Intrafish skrev før påske at oppdretterne kunne komme til å få en ekstra høy skatteregning på grunn av en ordlyd i proposisjonen om grunnrenteskatten.

En setning på side 54 i lakseskatt-forslaget skapte diskusjoner blant eksperter på sosiale medier. Der står det: «Det gis ikke fradrag for den nedskrevne delen av driftsmidlene og ikke fradrag for verdien av biomassen.»

Økonomiprofessor Bård Misund og skatteadvokat Kjetil Raknerud var blant dem som mente dette kunne tolkes slik at man ikke kan trekke fra kostnader man har hatt på fisk som stod i merdene ved utgangen av 2022 på grunnrenteskatten.