Da forslaget om grunnrente for havbruk ble presentert, åpnet myndighetene for å levere tilbake kjøpte tillatelser på fastpris i 2022.

Cermaq har tidligere meldt at de legger investeringer for inntil fire milliarder på is som en konsekvens av forslaget om grunnrenteskatt.

Nå melder selskapet i en pressemelding at de hever kjøp av 689 tonn maksimalt tillatt biomasse (MTB) til en verdi av 134 millioner kroner.

– Vi hever kjøpet fordi vi ikke har oversikt over hvilken påvirkning forslaget vil få for verdsetting og lønnsomheten fremover, sier direktør for bærekraft i Cermaq Group, Lars Galtung i meldingen.

Han sier forslaget om grunnrente har skapt stor usikkerhet både hos oppdrettsselskapene og hos leverandørindustrien.

– Reduserte investeringer og prosjekter på vent, vil medføre lavere aktivitet og fare for permitteringer hos leverandør-industrien. Dette vil gå ut over arbeidsplasser i mange kystkommuner. Dette blir en realitet for oppdrettsbransjen med mindre det ikke blir endringer i grunnrenteforslaget, i meldingen.