Den trønderske storoppdretteren Salmar byggerdet som skal bli verdens største oppdrettskonstruksjon i termoplast. Byggingen av det lukkede anlegget var i gang i fjor.

Slik Intrafish tidligere har omtalt var det Mowi som opprinnelig ble tildelt to utviklingstillatelser av Fiskeridirektoratet i 2019. Av ulike årsaker ble prosjektet aldri realisert, og i juni i fjor ble det kjent at Bluegreen kjøpte tillatelsene fra Mowi.

Inni er fiskevolumet på 22.000 m3. Foto: Bluegreen

Mandag denne uken kom en delegasjon fra Norsk Industri på besøk til byggeområdet hos Bluegreen i Bamble - sammen med lokale politikere og klynger. Der fikk de se anlegget på nært hold og idéhaver, hovedaksjonær og administrerende direktør i Bluegreen, Nils Johan Tufte, svarte på spørsmål fra de frammøtte.

– Med utfordringene knyttet til rømming, lus og lokal negativ miljøpåvirkning fra slam og avfallstoffer, skjønte jeg raskt at lukket oppdrett er løsningen. Men for at bransjen skal ta i bruk disse anleggene i en skala som monner, må det også være kostnadseffektivt, uttaler Tufte i en pressemelding fra Bluegreen.

Knut E. Sunde (t.v), direktør bransje- og industripolitisk avdeling i Norsk Industri og Nils Johan Tufte, idéhaver, hovedaksjonær og administrerende direktør i Bluegreen. Foto: Bluegreen

Oppdrettsanlegget blir verdens største konstruksjon i termoplast, og vil ha en diameter på hele 55 meter, et volum på 22.000 kubikkmeter og veie snaue 500 tonn. Prislappen har selskapet ikke ville uttale seg om.

Imponert over det han så

Knut E. Sunde, direktør bransje- og industripolitisk avdeling i Norsk Industri, ble imponert over det han så under besøket på mandag:

Utviklingstillatelser
  • Utviklingstillatelsene er særtillatelser som kan tildeles prosjekter som innebærer betydelig innovasjon og betydelige investeringer.
  • Formålet er å legge til rette for utvikling av teknologi som kan bidra til å løse en eller flere av de miljø- og arealutfordringene som akvakulturnæringen står overfor.
  • Teknologien som blir utviklet i prosjektene skal deles slik at den kommer hele næringen til gode.
  • Det er Fiskeridirektoratet som tildeler tillatelsene til akvakultur av matfisk av laks, ørret og regnbueørret som skal brukes til utviklingsformål.
  • Ordningen med utviklingskonsesjoner var en prøveordning i to år. Det kunne søkes om utviklingstillatelser frem til 17. november 2017.
  • Etter endt prosjektperiode, kan tillatelsene etter visse kriterier konverteres til ordinære tillatelser – mot et vederlag på 10 millioner kroner per tillatelse.
Kilde: Fiskeridirektoratet

– Jeg er ufattelig imponert! Dette er norsklaget fra A til Å, og det er bærekraftig herfra til månen. Dette kommer vi til å være stolt av. Om 10 år kommer vi til å si: hvorfor gjorde vi det ikke før??

– Det vi har sett i dag bekrefter at lukkede oppdrettsanlegg er fullt mulig å lage og at kundene etterspør det. Men det er dyrt og derfor må vi stimulere dette skatteveien. Vi mener at lukkede anlegg, som ikke har lus eller rømning, bør unntas grunnrenteskatt slik at vi får fart på produksjonen. Det vil være til samfunnets beste, og egentlig også til bransjens beste, uttaler Sunde i meldingen.

På taket av Marine Donut. Foto: Bluegreen

Gigant

– Utvendig diameter er på hele 55 meter, høyden over 17 meter og volumet på 22.000 kubikkmeter. Vekten er på snaue 500 tonn, opplyserer prosjektleder og partner i Bluegreen, Geir Andresen, i meldingen.

Konstruksjonen er i sin helhet bygget i polyetylen, en gjenvinnbar termoplast.

– Dette er nybrottsarbeid. Vi har bygd store konstruksjoner i termoplast før, men slår egne rekorder med dette prosjektet. Et resultat av fremdragende design, engineering og plasthåndverk, uttaler en stolt prosjektleder.

Selskapet har bygget en hjelpekonstruksjoner i tre, og har sveiset seksjon for seksjon på disse. Så snart en seksjon har vært ferdig, har den blitt løftet over og sveiset fast til hovedstrukturen.

Det er store dimensjoner på utviklingskonseptetet som når er under bygging i Bamble. Her er en illustrasjon hvor anlegg og fly sammenlignes i størrelse. Foto: Illustrasjon Bluegreen