– En stor og viktig dag for Lofoten, sier Søren Fredrik Voie, daglig leder i Havbruksakademiet Nord, etter å ha mottatt godkjenningen fra Utdanningsdirektoratet i en pressemelding.

Havbruksakademiet Nord er nå godkjent som videregående skole etter friskoleloven med 36 elevplasser fordelt på Vg1 Naturbruk – blå linje, Vg2 Akvakultur og Vg3 Studieforberedende naturbruk. Skolen vil rekruttere fra hele landet og etableringen er støttet av Vestvågøy kommune, Sjømat Norge og av en samlet havbruksnæring i regionen, kommer det frem i pressemeldingen.

– Vi hadde forberedt søknaden høsten 2019, og leverte søknad innen fristen i januar 2020, men så har det gått et og et halv år med saksbehandling. Det har vært en langdryg prosess, men det er utrolig kjekt å få et positivt utfall når man har arbeidet med dette i så lang tid, forteller Voie til Intrafish.

Han mener det vil være et fremskritt for å få opp kompetansenivået og kvalifisert arbeidskraft.

Intrafish har tidligere omtalt planene om nytt havbruksakademi.

Godkjennelse kom for sent

Godkjennelsen fra Utdanningsdirektoratet kom dessverre for sent på plass til at det var mulig å ønske de første elevene velkommen allerede i august, men Voie håper de skal være klare neste høst.

– Slik vi ser det nå vil august 2022 være et realistisk tidspunkt å ønske de første elevene velkommen. Nå kan vi bruke det neste året som vi går inn i til å gjøre ytterligere forberedelser, og markedsføre akademiet for å få gode lærere og elever, forteller han til Intrafish.

De skal ansette både rektor, studiesekretær, samt lærere i fem fellesfag og tre programfag.

Ny naturbruksutdanning i Lofoten

– I tillegg til å bidra til å beholde lokal ungdom som kan tenke seg en yrkeskarriere i havbruksnæringen, vil skolen rekruttere også utenfra regionen. En ny naturbruksutdanning i Lofoten, rettet mot akvakultur og havbruk, vil styrke det faglige miljøet knyttet til marine og maritime næringer, uten å komme i direkte konkurranse med etablerte tilbud, sier Voie som også er medeier i den nye skolen i pressemeldingen.

Den private videregående skolen bygges over samme lest som Havbruksakademiet i Brønnøysund.

– Ved årets opptak til Vg1 Naturbruk i Brønnøy hadde vi 65 søkere, mange av dem fra andre deler av landet. Dette er del av en nasjonal trend, der ungdommen har fått øynene opp for mulighetene i havet og nærmest står i kø for å ta «blå» utdanning, sier Robert Jørgensen som er styreleder for begge Havbruksakademi-skolene i samme pressemelding.

Den videregående skolen på Leknes er organisert som et selskap der alle offentlige tilskudd og elevbetalinger skal komme elevene til gode. Lokalt er også selskapet Nordly Holding med på eiersiden, kommer det frem i pressemeldingen.

– Vi gjør dette fordi det viktig å sikre økt kompetanse og god rekruttering til havbruksnæringen i årene som kommer. De blå næringene peker seg ut som særlig viktige på veien inn i en framtid der vi må gjøre oss mindre avhengige av olje og gass, og for oss gir det mening å bidra på alle måter vi kan til å bygge sterke fagmiljøer, kompetanse og fremtidsrettede arbeidsplasser i Lofoten. Havbruksakademiet er en viktig del av dette, og det er utrolig artig å se hvilken status havbruksutdanningene har fått de siste årene. Det gir meg tro på at Norge vil klare å beholde sin posisjon som verdens ledende havbruksnasjon, sier oppdretts- og fiskehelsegründer Jim-Roger Nordly i pressemeldingen.