Elvegård håper at det nordligste regionlaget får avvikle sin årssamling som planlagt i Tromsø 10. februar.

Det er fire store Sjømat Norge-arrangementer de nærmeste månedene. De vil alle bli sterkt preget av koronasituasjonen.

Det skal avholdes årsmøter i de tre regionlagene i løpet av februar og mars.

Tor Anders Elvegård er leder i Havbruk nord.

4. og 5. april er satt av til det store Sjømat Norge-møtet i Bodø; generalforsamlingen og årskonferanse.