– Jeg setter stor pris på å ha fått denne muligheten, og har lært mye nytt og spennende i prosessen så langt. Det blir veldig gøy å vise frem det vi har jobbet med, sier Marianne Koch i en epost til IntraFish.

Hun er en av to NASF-verter som fra og med i dag har ansvar for å holde trådene sammen på den store sjømatkonferansen. Benedicte Simensen fra Mowi er den andre av to verter.

– Jeg ser veldig frem til å delta på konferansen og møte mange spennende mennesker fra hele verden. NASF er en perfekt arena for å samles og diskutere både utfordringene og mulighetene tilknyttet sjømatproduksjon, og på denne måten finne de viktige løsningene for fremtiden sammen, legger Koch til.

– Hva er det helt konkret dere skal gjøre på konferansen?

– Som NASF-verter vil Benedicte Simensen og jeg blant annet si velkommen, introdusere de ulike sesjonene og informere om praktiske ting tilknyttet programmet. Vi er digitale verter, så innslagene vises både på skjermer i konferanselokalene og i den digitale plattformen.

Startet som trainee

I april sendte Cargill ut en pressemelding om at Marianne Wethe Koch var ansatt som ny bærekraftsansvarlig i Cargills akvakulturvirksomhet region Nordsjøen i april. Trønderen har jobbet i Cargill siden 2018 da hun startet som trainee i avdelingen for produktutvikling.

Koch er utdannet sivilingeniør i industriell økonomi og teknologiledelse ved NTNU. Under studiene var hun med i et samarbeidsprosjekt som omhandlet havbruk.

– Jeg skjønte raskt at havbruk, kombinert med bærekraft, ville være midt i blinken for meg. Fremtiden er avhengig av økt matproduksjon fra havet, og jeg vil bidra inn med å finne de mest bærekraftige løsningene, uttaler Koch i pressemeldingen.

Koch tar over etter Lindsay Pollock, som nå jobber som bærekraftsleder for Salmon Skottland.

Nytt nyhetsbrev!
Nå kan du abonnere på nyhetsbrevet vårt om Arbeidsliv, og få journalist Joar Vatlestad sine nyhetsbrev rett i innboksen annenhver uke.

– Håper på større aksept for at bærekraft har en pris

Etter utdannelsen ved NTNU flyttet Koch til Bergen og nye sivilingeniørstudier i havbruk og sjømat ved UiB. Hun ble også tilknyttet Hatch Blue, verdens første akselerator innen akvakultur.

I dag er hun opptatt av å utvikle EWOS-fôr som både er effektive og bærekraftige, og ønsker særlig å bidra til at næringen kan få enda lavere klimagassutslipp, skriver selskapet i pressemeldingen. Bruk av såkalte sirkulærøkonomiske råvarer, som er en del av et kretsløp hvor minst mulig ressurser går tapt, spiller her en viktig rolle. Det kan være biprodukter, alger, insekter, bakterier, sopp, ja til og med gjær produsert av trevirke.

– For å oppnå dette har vi behov for intensiv forskning. Her har Cargill en nøkkelrolle der det investeres betydelige summer for å finne morgendagens råvarer. Men dette er ikke noe sololøp. Vi må spille på lag med politikere, forskningsinstitusjoner, oppdrettere og en rekke andre aktører, uttaler Koch i pressemeldingen.

– Vi kan ikke styre disse prosessene alene, men behøver en helhet der alle bidrar. Det gjelder til syvende og sist også oss forbrukere. Jeg håper på større aksept for at bærekraft har en pris, og at slike produkter gjerne vil koste litt ekstra, både å produsere og i butikken for oss konsumenter.

Forsker på insektmel

I tillegg til ny jobb holder Koch i skrivende stund på å avslutte mastergraden sin. I masteroppgaven ser hun på bruk av insektmel i fiskefôr, og utfører selve forskningen på Havforskningsinstituttets lokaler på Austevoll og Nordnes. Oppgaven er en del av et EU-finansiert prosjekt med søkelys på å fremme industriell sirkulærøkonomi.

– På denne måten er studiene sterkt relatert til jobben. Gjenbruk og smart bruk av begrensende ressurser er selve kjernen av bærekraft, og det er en viktig nøkkel for å oppnå en bærekraftig vekst i næringen. Mulighetene er mange. Her skjer det mye spennende, uttaler Koch i pressemeldingen.

Koch fremhever det gode samarbeidet innen havbruksnæringen.

– Vi har mange arenaer som legger til rette for felles innsats. Det er nødvendig at hele verdikjeden spiller på lag for å få til reelle endringer. Her har vi blant annet et spennende miljø i Bergen der kloke hoder fra et bredt spekter kommer sammen. Det skaper engasjement og gode synergier, uttaler Koch i pressemelding.

Den nye bærekraftsansvarlige kommer også med en utfordring.

– Vi må huske at bærekraftsutfordringene vi møter er akkurat det – utfordringer. For at næringen skal vokse og samtidig være ledende innen bærekraft må vi velge å ta disse utfordringene, sammen. Bare på den måten kan vi sørge for å produsere den bærekraftige maten som fremtiden er avhengig av.