Til høsten gjennomfører etaten en tilsynskampanje i fiskeslakterier over hele landet, opplyser Mattilsynet i en sak på nettsiden sin onsdag.

Bakgrunnen for kampanjen begrunnes i en kartlegging fra 2020 – som viste at ikke alle fiskeslakterier oppfyller alle kravene i slakteriforskriften og forskrift om desinfeksjon av vann i akvakultur. I tillegg ble det avdekket en del misforståelser rundt godkjenningsordninger.

– VI besluttet derfor å gjennomføre en tilsynskampanje der målet er å kartlegge og kontrollere status, og å bygge kompetanse på slakteriene og i Mattilsynet, uttaler kampanjeleder Bjarne Bjørshol i meldingen.

Tilsynene blir gjennomført i perioden 1. august til 1. desember, og målet er å kontrollere 40 av totalt 69 fiskeslakterier over hele landet, går det fram av meldingen.

De gir slakteriene rom til å være forberedt gjennom en egen kampanjeside de har opprettet.

– Der forteller vi om bakgrunnen og hva vi skal gjøre. I tillegg til veiledere har vi lagt ut tilsynsmalen vi kommer til å følge på tilsynene. Dette er nyttig stoff som jeg oppfordrer ansvarlige på fiskeslakteriene å gå gjennom før vi kommer på tilsyn, legger Bjørshol til i meldingen.