Ifølge en pressemelding blir selskapet notert på handelsplattformen eid av Oslo Børs, fredag morgen.

Notering i henhold til aksjonæravtale

Salmar er største aksjonær i Arnarlax, med 59,4 prosent av aksjene. Noteringen skjer som avtalt i eksisterende aksjonæravtale.

Arnarlax er Islands største produsent av oppdrettslaks, og har sine lokaliteter i Vestfjordene på Island. Arnarlax regner med å slakte cirka 10.000 tonn laks i 2019, opp fra 6.700 tonn i 2018. Selskapet har lisenser til å produsere 25.200 tonn maksimalt tillatt biomasse (MTB), og har søkt om ytterligere 14.500 tonn.

Satser på ASC-sertifisering

Selskapet har fått ASC- sertifisering (Aquaculture Stewardship Certification) for driften på lokalitetene i Haganes og Steinanes. Dette betyr at all laks som slaktes fra Arnarlax i 2019 vil være ASC-sertifisert. Videre er det en pågående ASC-revisjon i Arnarfjörður på stedet Hringsdalur.

– Lakseoppdrett representerer en svært spennende mulighet for Island til å bygge en ny, lønnsom næring basert på bærekraftig matproduksjon fra våre uberørte farvann. Med vårt erfarne lederteam og svært motiverte medarbeidere i de islandske Vestfjordene, er Arnarlax klar til å lede an, sier Kjartan Olafsson, styreleder i Arnarlax, i pressemeldingen.

Basert på kurs i siste emisjon i fjor sommer, som var på 60 norske kroner per aksje, så har selskapet en egenkapitalverdi på cirka 1,6 milliarder norske kroner.

DNB Markets har vært finansiell rådgiver for Arnarlax i forbindelse med børsnoteringen.