Bakkafrostfikk et operasjonelt driftsresultat på 120 millioner danske kroner i fjerde kvartal 2021, mot 89 millioner danske kroner i samme periode året før.

Det fremgår av selskapets kvartalsrapport tirsdag.

Det var ventet et operasjonelt driftsresultat på 174 millioner danske kroner i kvartalet, ifølge estimater innhentet av Infront.

Driftsinntektene var 1.488 millioner danske kroner (1.139), mens det var ventet driftsinntekter på 1.473 millioner danske kroner.

Resultat før skatt var -44 millioner danske kroner (41), mens det var ventet 105 millioner danske kroner. Justeringene av biologiske eiendeler utgjorde -140 millioner kroner i kvartalet (22).

Høgere dødelighet

Bakkafrost gjentar i kvartalsrapporten tirsdag morgen forventningen om et slaktevolum på 103.000 tonn i 2022, fordelt på 68.000 på Færøyene og 35.000 tonn i Skottland.

Den biologiske vekstraten i den færøyske oppdrettsvirksomheten har vært sterk i kvartalet. I tillegg har det biologiske fôromsetningsforholdet vært på det laveste nivået noensinne, skriver selskapet.

Imidlertid har nivåer av lakselus vært høyere enn normalt, noe som har krevd flere behandlinger som resulterte i høgere dødelighet.

«Resultatene i dette kvartalet har blitt negativt påvirket av fortsettelsen av de biologiske problemene vi rapporterte om i forrige kvartal og etter resultatvarselet i desember. Vi er nå glade for at dødeligheten er normalisert», skriver Bakkafrost i rapporten.

Foreslår utbytte

For 2022 har Bakkafrost signert kontrakter som dekker rundt 32 prosent av de forventede slaktevolumene på Færøyene og i Skottland. Videre forventer det færøyske oppdrettsselskapet at produksjonsvolumet av fiskemel- og fiskeolje i 2022 vil være på lignende nivåer som i 2021. Havsbrúns salg av fiskefôr i 2022 er forventet å være rundt 130.000 tonn.

Styret i Bakkafrost vil foreslå et utbytte på 5,14 danske kroner per aksje.