Det færøyske lakseselskapet Bakkafrost fikk et operasjonelt driftsresultat på 418 millioner danske kroner i første kvartal, fremgår det av kvartalsrapporten publisert tirsdag morgen.

Det er en betydelig bedring fra samme kvartal i fjor, da tilsvarende resultat var 224 millioner danske kroner.

Samtidig var det ventet et resultat på 460 millioner danske kroner, ifølge estimater innhentet av Infront fra seks meglerhus som følger aksjen tett.

Driftsinntektene var 1.639 millioner danske kroner (1.176), mens det var ventet driftsinntekter på 1.539 millioner danske kroner.

Resultat før skatt var 510 millioner danske kroner (489), mens det var ventet 430 millioner danske kroner. Justeringene av biologiske eiendeler utgjorde 177 millioner kroner i kvartalet (285).

Slaktevolum består

Bakkafrost gjentar forventningen om et slaktevolum på 103.000 tonn i 2022, fordelt på 68.000 på Færøyene og 35.000 tonn i Skottland. Av dette volumet er 32 prosent kontraktsfestet.

- Samlet er vi fornøyd med resultatene fra den færøyske oppdrettsvirksomheten og vårt FOF-segment. I kvartalet har oppdrettsvirksomheten på Færøyene fortsatt ferden mot høyere volumer, biologien har vært god med lave lusenivåer. Utvidelsene av settefiskanleggene Norðtoftir og Glyvradal er i rute som planlagt og vil bli ferdigstilt senere i år, skriver selskapet i kvartalsrapporten.

Bakkafrost
  • Helintegrert lakseselskap med produksjon på Færøyene og i Skottland
  • Hovedkontoret ligger på Færøyene
  • Har nær 2.000 ansatte, hvorav over halvparten er på Færøyene
  • I 2021 slaktet de rundt 67.000 tonn laks på Færøyene og rundt 30.000 tonn i Skottland
  • Eier selskapet Havsbrun som produserer fiskemel, fiskeolje og fiskefôr
  • Er børsnotert i Oslo. Største eier er konsernsjef Regin Jacobsen og hans familie
Kilde: Selskapets årsrapport for 2021

Hopp i driftsresultat på Færøyene

I første kvartal hadde Færøyene et driftsresultat per kilo på 36,03 kroner, opp fra 14,10 kroner samme periode året før. I Skottland var driftsresultatet pr kilo -17,67 kroner, mot -1,44 kroner første kvartal året før.

- Til tross for skuffende resultater i vår skotske oppdrettsvirksomhet, er vi fornøyde med å se klare forbedringer i løpet av dette kvartalet, etter den utfordrende biologien og høy dødelighet vi hadde i tredje og fjerde kvartal i fjor. Ved begynnelsen av første kvartal var biologien fortsatt negativt påvirket på noen få steder av gjellehelseproblemene i de to foregående kvartalene. Dette forårsaket økt dødelighet, skriver selskapet videre.

Bakkafrost opplyser videre at problemene ble redusert i løpet av første kvartal, og det var ingen eksepsjonell dødelighet i mars, og den skotske oppdrettsvirksomheten var da igjen lønnsomhet.