Regnskapsåret for Benchmark ble avsluttet 30. september. Selskapet har gått gjennom en komplett omstrukturering og har opppnådd en sterk finansiell posisjon, melder selskapet i årsrapporten.