Det viser gjennomsnittet av estimater fra ni meglerhus innhentet av Infront for TDN Direkt. For helåret 2020 ventes det