– Folketrygdfondet har kjøpt 760.000 aksjer i Bakkafrost til kr 500 pr. aksje og eier etter dette 5.172.627 aksjer i selskapet, tilsvarende en eierandel på 10,77 prosent