Det opplyses i en børsmelding mandag morngen. Den nye avtalen har en TRS-pris på 231,8 kroner aksjen. Fredriksen-familiens eksponering mot Mowi-aksjen forblir uendret etter transaksjonen, og er på