Det går fram av en pressemelding fraMidt-Norsk Havbruk/NTS ASA tirsdag ettermiddag.

– Jeg er stolt og ydmyk for å ha blitt gitt tilliten til å lede det fusjonerte selskapet og ser frem til å ta fatt på oppgaven. Vi skal bygge videre rundt de ansatte som er i selskapene i dag og deres kompetanse. Jeg gleder meg til, sammen med et større og sterkere team, å skape enda bedre industrielle løsninger for optimal og bærekraftig produksjon av sunn og god laks, uttaler Vibecke Bondø i meldingen.

Det var 2. juni det ble kjent at NTS vant kampen om det trønderske oppdrettsselskapet Salmonor – til en pris av nær 3 milliarder kroner. Da inngikk styret i NTS ASA og styret i Salmonor en transaksjonsavtale med sikte på fusjon mellom NTS sitt heleide oppdrettsselskap Midt-Norsk Havbruk AS og Salmonor.

Må godkjennes av Konkurransetilsynet

I dag, tirsdag, er det besluttet at Vibecke Bondø (50) blir administrerende direktør for det sammenslåtte oppdrettsselskapet, som altså får navnet Salmonor ved gjennomføring.

– Fusjonen bygger en større, sterkere og mer robust havbruksaktør i et av Norges beste områder for lakseoppdrett, skriver selskapet i meldingen og peker på felles historie tilbake til pionertiden i norsk oppdrett.

Fusjonen er avhengig av Konkurransetilsynets godkjenning går det videre fram av meldingen, men den forventes gjennomført innen utgangen av september.

Helge Gåsø i NTS. Foto: Anders Furuset

Styreleder Helge Gåsø i Midt-Norsk Havbruk er fornøyd med rask avklaring rundt hvem som skal lede det fusjonerte Salmonor:

– Styret hadde to meget gode kandidater å velge mellom. Vibecke Bondø har over lang tid levert meget gode biologiske og økonomiske resultater, og blir viktig i arbeidet med å utvikle en kompetent organisasjon og optimal drift i det fusjonerte Salmonor, uttaler Gåsø i meldingen.

Der går det fram at det fusjonerte selskapet har et samlet slaktevolum på rundt 37.000 tonn i 2021, med potensial til senere å nå 40.000 tonn.

Øren ville ikke være med

Helge Gåsø både takker toppleder i Midt-Norsk Havbruk, Fran Øren, for innsatsen hans og beklager at Øren ikke ønsker å være med videre i det fusjonerte selskapet.

– Samtidig vil MNH og NTS takke Frank Øren for jobben han har gjort for selskapet. Vi er meget takknemlig og beklager at Frank nå ikke ønsket å være med videre. Men våre veier kan krysses igjen, uttaler Gåsø, som også er største eier i NTS ASA.

Frank Øren ble ansatt som daglig leder da NTS ASA kjøpte Midt-Norsk Havbruk i 2017.

Frank Øren er ansatt som daglig leder i Midt-Norsk Havbruk. Foto: Pressefoto

– Midt-Norsk Havbruk har vokst betydelig gjennom deltakelse i statens auksjoner og offensivt innovasjonsarbeid. Det har utfordret hele organisasjonen, og jeg er stolt av hver og en av mine medarbeidere og det vi har fått til. Nå skal jeg bidra til en smidig fusjonsprosess som legger godt til rette for ytterligere vekst, understreker Øren i pressemeldingen.

Han vil lede Midt-Norsk Havbruk fram til fusjonstidspunktet, for så å fokusere på sitt eierskap i utstyrs- og tjenesteleverandøren Smir, som står bak Hydrolicer.

– Jeg skal fortsatt være en del av den desidert mest spennende av alle næringene i dette land, havbruksnæringen, slåer Ørenfast i meldingen.

Det presiseres samtidig at han vil følge utviklingsprosjektet knyttet til hev- og senkemerden Aquatraz til endelig ferdigstilling.