Det skjer gjennom hans heleide selskap Carried Away til en kurs på 6,5585 kroner, ifølge en melding fredag.

Etter transaksjonen holder konsernsjefen gjennom Carried Away 160.075 aksjer i selskapet, samt 450.000 aksjeopsjoner personlig.