Henning Beltestad har den 19. november kjøpt 20.000 aksjer i Lerøy Seafood Group til en gjennomsnittskurs på 54,68 kroner per aksje. Beholdningen etter denne transaksjonen er 20.000 aksjer i Lerøy