Aksjene er kjøpt til kroner 56,50 per aksje. Etter transaksjonen eier UFI AS 1..653.597 aksjer i Andfjord Salmon - noe som utgjør en eierandel på 4,6 prosent. Det går fram av en børsmelding mandag. Styremedlem i Andfjord