Mowi slaktet 126.634 tonn laks i fjerde kvartal 2020, og totalt 440.000 tonn i 2020. «Selskapet fortsatte å dra nytte av den økte etterspørselen etter videreforedlede produkter, og satte