Det fremgår av selskapets kvartalsrapport onsdag.

Kostnadene forventes å falle igjen i andre halvår 2022 med høyere volumer.

Region Nord fremstår nok en gang som marginvinner med den laveste kostnaden i første kvartal 2022, skriver selskapet. Imidlertid har det vært problemer med vintersår og en mindre gunstig miks av lokasjoner på årsbasis.

I region Midt var kvartalet påvirket av lave volumer, og produksjonen og ytelsen i sjø omtales som god. I region Vest var det svært lave volumer der brorparten av volumene ble slaktet i januar på lavere priser. I region Sør ble marginene påvirket av gjelleproblemer, vintersår og kardiomyopatisyndrom (CMS).

Venter forbedring i Skottland

I Skottland er driftsresultatet i første kvartal påvirket av egg kjøpt ekstern, og bestanden skal slaktes ut i løpet av andre kvartal. Mowi forventer en betydelig forbedring i Skottland fra andre halvår.

I Chile har nok en varm og tørr sommer ført til problemer med lave nivåer av oksygen, og alger. Mowi presterte rimelig bra i første kvartal selv om det ble noe forhøyet dødelighet og sår, skriver selskapet.

Canada Øst hadde minimale volumer i første kvartal, og det vil ikke være ytterligere volumer før i fjerde kvartal. Snuoperasjonen i området fortsetter, skriver Mowi.

Canada Vest hadde et driftsresultat på 2,93 euro pr kilo i første kvartal, mot -0,30 euro pr kilo samme periode året før. Slaktevolumet i Canada Vest var 8.759 tonn i første kvartal.

Gleder seg over bedring i Canada

Inntjeningen for Mowi Færøyene ble negativt påvirket av lavere volumer, hvorav nær 100 prosent ble slaktet på lavere priser i januar. I tillegg var det gjelleproblemer på en lokasjon. Mowi forventer å se forbedringer på Færøyene i andre kvartal.

– Det er svært gledelig å se at oppdrettsvirksomheten vår i Norge oppnådde rekordhøye priser og resultater i kvartalet. Det er også gledelig å se at virksomheten vår på vestkysten av Canada går stadig bedre og leverer solide resultater, kommenterer konsernsjef Ivan Vindheim i kvartalsrapporten.