Det går fram en børsmelding mandag.

Planen er å utstede mellom 4.545.454 og 6.181.818 akjser til en pris av 27,50 kroner.

Nordic Halibut har engasjert Pareto Securities og Norne Securities i emisjonsprosessen.

Det er på forhånd sikret tegning av 125 millioner kroner av ønsket emisjonsbeløp.

Følgende har tegnet seg:

  • Kontrari AS - 56 millioner kroner
  • Farvatn Private Equity AS - 20 millioner kroner
  • T.D. Veen AS 13.5 millioner kroner
  • Holberg Triton 12 millioner kroner
  • Jakob Hatteland (gjennom ulike selskaper) - 12 millioner kroner.
  • Enkelte andre primærinnsidere - tilsammen 11 millioner kroner.

Pengene som kommer inn skal brukes til å finansiere samt vekstplaner i selskapet, inkludert en fjerde sjølokalitet, samt den landbaserte vekstfailiteten i Tingvoll.

Tilbudet starter i dag og varer til i morgen, 9.november kl. 16:30