Norway Royal Salmon fikk et operasjonelt driftsresultat pr på 102 millioner kroner i fjerde kvartal 2021, likt som selskapet tidligere har varslet, og IntraFish tidligere har omtalt.

Oppdrett Norge fikk et operasjonelt driftsresultat på 95,4 millioner kroner, tilvarende 9,25 kroner per kilo sløyd vekt.

For 2021 ble det totale slaktevolumet på 49.640 tonn og for 2022 gjentas en forventning om slaktevolum på 35.000 tonn i Norge, mens volumet i Norge er ventet å være 50.000 tonn i 2023.

Volumene på Island er ventet å være 10.100 tonn i 2022 og 13.000 tonn i 2023.