Tilsvarende tall fra samme kvartal året før er 233 millioner kroner og 17,73 kroner per kilo.

- Salget av Region Sør ble gjennomført den 16. desember 2019 og økte resultat etter skatt med en gevinst på 922 millioner i kvartalet. Økte produksjonskostnader har redusert marginen i kvartalet, mens prisen på laks økte gjennom kvartalet. NRS skal vokse gjennom bærekraftig vekst og konsernet har ved utgangen av kvartalet 20 prosent høyere biomasse sammenlignet med samme kvartal året før, uttaler konsernsjef Charles Høstlund i en pressemelding tirsdag morgen.

Norway Royal Salmon (NRS) selger rundt 70 000 tonn laks hvert år. Dette tilsvarer en million laksemåltider per dag, året rundt. Foto: Pressefoto

10 kr per aksje

For hele 2019 har NRS driftsinntekter på 5,6 milliarder og oppnådde operasjonell driftsresultat på 543 millioner og et overskudd etter skatt på 1313 millioner. Styret foreslår et utbytte på 10,00 kroner pr aksje for 2019.

Salget av Region Sør er hovedårsaken til at netto rentebærende gjeld er redusert med 893 millioner i løpet av kvartalet til 33 millioner. Egenkapitalen ved utgangen av kvartalet er på 3357 millioner som gir en egenkapitalandel på 72 prosent.

Region Nord

Region Nord oppnådde operasjonell driftsresultat i fjerde kvartal 2019 på 146 millioner mot 243,3 millioner tilsvarende kvartal året før. Operasjonell driftsmargin per kilo sløyd vekt ble 17,71 kroner mot 20,20 kroner i tilsvarende kvartal i fjor.

Region Sør

Region Sør oppnådde operasjonell driftsresultat i fjerde kvartal 2019, før salgstidspunktet, på 5,6 millioner mot 1 million kroner i tilsvarende kvartal året før. Operasjonell driftsmargin per kilo sløyd vekt ble 6,77 kroner mot 0,60 kroner i tilsvarende kvartal i fjor.

Bærekraft verdsettes

NRS slaktet et volum på 9070 tonn sløyd vekt i kvartalet, som er 34 prosent lavere enn tilsvarende kvartal forrige år. Kvartalets slaktevolum fordeler seg med 8243 tonn i Region Nord og 826 tonn i Region Sør.

For 2020 antas slaktevolumet å bli 37.000 tonn, som er en økning på 36 prosent sammenlignet med slaktevolumet for Region Nord i 2019. Salgsvirksomheten hadde et godt resultat i kvartalet med et solgt volum på 24 726 tonn laks, som er 11 prosent lavere enn tilsvarende kvartal forrige år.

- Konsernet ble i fjerde kvartal er innvilget grønn finansiering på 400 millioner og 75 prosent av NRS sine lokaliteter er nå ASC-sertifiserte. Det er gledelig å oppleve at vår satsing på bærekraftig produksjon også verdsettes hos banken og gir uttelling i gunstigere lånevilkår, sier Charles Høstlund i pressemeldingen.

NRS 4. kvartal 2019 (tall i millioner kroner)

4. kv 2019 4. kv 2018 Endring
Omsetning 1 496,4 1 600,5 -6,5 %
Driftsresultat 136,4 233,1 -41,5 %
Resultat før skatt 190,6 150,2 26,9 %
Nettoresultat 155,3 134,8 15,2 %
Driftsmargin 9,1 % 14,6 % -37,4 %