Det går frem av kvartalsrapporten til NTS som blant annet eier Midt-Norsk Havbruk og Norsk Fisketransport. Konsernets samlede driftsinntekter i tredje kvartal 2019 var 410,5 millioner kroner, opp fra