Oppdrett Midt-Norge hadde et slaktevolum på 20.900 tonn i kvartalet, mens i Oppdrett Nord-Norge var slaktevolumet på 19.100. Arnarlax hadde et volum på 3.600 tonn i perioden.