Bakgrunn
  • Produksjonsområdeforskriften åpner for å gi tilbud om vekst uavhengig av farge på produksjonsområdet.
  • Tilbudet gjelder samtlige områder forutsatt at visse miljøkriterier knyttet til drift på konkret lokalitet er oppfylt.
  • Ordningen gjennomføres ved at Mattilsynet først og i egen prosess vurderer om kriteriene for unntaksvekst er oppfylt.
  • Senere kommer forskrifter om kapasitetsøkning og frister for å søke.
  • Det er bare de som oppfyller kriteriene for unntak som da kan søke.

Det fremgår av en melding fra tilsynet onsdag.

Mattilsynets vurderer om vilkårene for å oppnå unntak og/eller vekst er oppfylt. Det er driften på lokaliteten som avgjør om produksjonen på tillatelsesnivået kan øke eller må reduseres.

Nederst i denne saken kan du se og søke opp hvem som har søkt.

Prosessen videre

Dersom Mattilsynet kommer til at kriteriene for unntak er oppfylt, må oppdretter dokumentere hvor stor del av den tilknyttede tillatelseskapasiteten som er benyttet på lokaliteten.

Nærings- og fiskeridepartementet vil senere utarbeide egne forskrifter om justering av produksjonskapasitet i 2021/2022, med blant annet frister for å søke om økt kapasitet på bakgrunn av unntak og innbetaling av fastsatt vederlag osv, går det fram av Mattilsynets melding.