Det fremgår av selskapets årsrapport torsdag.

Proximar fikk et resultat før skatt på -19,4 millioner kroner i perioden (-2,8).

Landbasertselskapet skriver at de er i rute med konstruksjonsplanlegging og oppstart, og ser ingen store endringer i planene.

Selskapet skriver at de gjennom kvartalet har sett robust etterspørsel etter atlantisk laks i Japan, til tross for at hotell- og restaurantmarkedene er preget.

Når det kommer til gjeldsfinansiering opplyser selskapet at de er i diskusjoner med en rekke japanske banker og finansinstitusjoner, men at disse er blitt noe utsatt grunnet den pågående pandemien.