Hendelsen er så vidt Intrafish kjenner til ikke omtalt noe annet sted tidligere.

– Det var en slags kjemikalieforgiftning av ukjent årsak. Vi har konstatert med det og gått videre og brettet opp ermene, sier daglig leder Ken Rune Bekkeli til IntraFish.

Hendelsen skjedde 1. april i år og 400.000 individ døde, bekrefter Bekkeli til IntraFish.

Salangfisk er søsterselskap til Salaks, som det leverer smolt til.

I 2019 opplevde også selskapet en akutt massedød i anlegget. Her døde over 600.000