ILA ble torsdag 15. april 2021 stadfestet på fisk ved sjølokaliteten Midt Fenris i Gildeskål kommune. Lokaliteten drives av Gildeskål forskningsstasjon (GIFAS).

Tirsdag forrige uke ble bekjempelsessonen vedtatt og den omfatter lokalitetene Midt Fenris, Øya, Langholmen og Røssøya N.

Det betyr at Gifas må slakte ut fisk fra småskalaanlegget Langholmen og brakklegge lokaliteten i to måneder – samtidig med de andre lokalitetene i sonen. Her driver Gifas forsøk på fôr for flere oppdrettsselskaper og fôrselskaper langs norskekysten.

– Det er skuffende fordi det er syv forsøk som må avsluttes i ulike faser.