ILA ble torsdag 15. april 2021 stadfestet på fisk ved sjølokaliteten Midt Fenris i Gildeskål kommune. Lokaliteten drives av Gildeskål forskningsstasjon