«Dessverre er det mistanke om ILA på en merd på lokalitet Stangnes i Hammerfest kommune. Lokaliteten er i en bekjempelsessone for ILA, og er allerede underlagt flere restriksjoner» skriver selskapet i en pressemelding onsdag.

Der opplyses det at Stangnes har 840 000 lakseindivider (cirka 2400 tonn) med en snittvekt på 2,9 kg. Etter planen skulle lokaliteten slaktes ut nå i sommer, og slakteplanene vil derfor i liten grad påvirkes.

Roger Pedersen samfunnskontakt Grieg Seafood Finnmark Foto: Grieg Seafood

«Grieg Seafood har som mål å bedre fiskehelsen og velferden hos laksen vi oppdretter, og vi jobber mye med å redusere risiko for ILA. Blant annet har vi tatt i bruk en ILA-vaksine i Finnmark og vi jobber for å redusere tiden fisken vår er i sjø. Sammen med andre aktører har vi også satt i gang et arbeid for å få mer kunnskap om årsakssammenhenger og forebyggende tiltak knyttet til ILA», skriver samfunnskontakt Roger Pedersen hos Grieg Seafood Finnmark.