Det melder Mattilsynet tirsdag.

Lokaliteten drives av Nova Sea.

Fiskehelsetjenesten HaVet varslet Mattilsynet 25. juli 2022 om funn forenlig med ILA på fisk ved lokaliteten Teksmona. Mistanken er basert på positive analyseresultater (PCR) tatt som overvåkningsprøver ved lokaliteten.

Mattilsynet vil i løpet av kort tid gjennomføre inspeksjon i anlegget og ta ut oppfølgende prøver for eventuelt å stadfeste diagnosen.

Alle som ferdes i området og driver aktivitet knyttet til fiskeoppdrett må vise nødvendig aktsomhet slik at spredning av eventuell sykdom unngås.