Salangfisk AS driver med produksjon av laks på anlegget, opplyser Mattilsynet i en melding tirsdag.

Oppdrettsselskapet varslet Mattilsynet mandag 05. juli om mistanke om ILA ved anlegget sitt, og mistanken er basert på resultatet av PCR-analyser gjennomført ved Pharmaq Analytiq etter prøvetaking av fisk ved anlegget.

Mattilsynet opplyser at de planlegger snarlig inspeksjon i anlegget og vil ta ut oppfølgende prøver for at Veterinærinstituttet eventuelt skal kunne stadfeste sykdommen ILA.

For å begrense smittespredning er anlegget ilagt restriksjoner, blant annet med forbud mot flytting av fisk og inntak av rogn uten særskilt tillatelse.

Dersom mistanken blir bekreftet kan Mattilsynet pålegge tømming av anlegget.

Av meldingen går det fram av lokaliteten Salangsverket ligger i et kontrollområde for ILA i Harstad, Ibestad, Senja, Gratangen, Tjeldsund, Lavangen og Salangen kommuner, Troms og Finnmark. Dersom mistanken blir bekreftet, blir det etablert en bekjempelsessone omkring anlegget, og det kan bli aktuelt å utvide eksisterende overvåkingssone.