Det melder Matilsynet onsdag.

SinkabergHansen varslet Mattilsynet per epost den 5. oktober om funn forenelig med ILA på fisk ved lokalitet 40117 Otervika. Mistanken er basert på resultatet av PCR-analyser gjennomført ved Pharmaq Analytiq etter prøvetaking av fisk ved lokaliteten.

Mattilsynet opplyser at de planlegger snarlig inspeksjon i anlegget for å ta ut oppfølgende prøver for at Veterinærinstituttet eventuelt skal kunne stadfeste sykdommen ILA.

For å begrense smittespredning er lokaliteten ilagt restriksjoner, blant annet med forbud mot flytting av fisk uten særskilt tillatelse, går det videre fram av meldingen.

Dersom ILA-mistanken blir bekreftet kan Mattilsynet pålegge tømming av lokaliteten.