Per uke 32 havnet oppdrettsselskapet Nordlaks over lusegrensen med 1,97 hunnlus per fisk på sin lokalitet ved