- Det er viktig å kunne se utviklingen i verdiskaping og tilgang til og bruk av restråstoff over tid, og