– For å oppnå dette, må genomet (hele DNA-sekvensen for alle genene på alle kromosomene) til rognkjeksen kartlegges. Det er samlet inn vevsprøver fra en hannfisk og en hunnfisk som blir benyttet til å sette sammen et referansegenom, hvor gener skal kartlegges og lokaliseres til områder på genomet. Informasjonen vil bli brukt til å utvikle en såkalt SNP-chip som består av et stort antall DNA-markører spredt rundt omkring i rognkjeksens genom. Denne SNP-chipen vil være selve letemotoren i søket etter gener som har betydning for ønskede egenskaper, skriver AquaGen i en pressemelding.

Samtidig med arbeidet på å kartlegget genomet, vil grupper av rognkjeks bli testet for sykdomsresistens og luseappetitt.

– Ved å kombinere dataene fra disse forsøkene med genetiske data fra SNP-chipen, kan man finne ut om det er ulike genvarianter som dominerer hos robuste, sykdomsresistente rognkjeks med appetitt for lus. Dataene som fremkommer i disse forsøkene vil også være verdifulle for å utvikle bedre vaksiner til rognkjeks. Målet er å bedre rognkjeksens helse og velferd, slik at den blir et enda bedre hjelpemiddel i kampen mot lakselus og at næringen totalt sett blir mer bærekraftig, skriver AquaGen

Dette er et samarbeidsprosjekt mellom CIGENE, Vaxxinova og AquaGen som er delfinansiert av Norges forskningsråd og vil foregå i perioden 2017–2019.

Det er Namdal Rensefisk som skal produsere avlsfisken for dette arbeidet. De bygger nå i samarbeid med AquaGen et eget anlegg for å drive avl på rognkjeks

Eksisterende bygningsmasse i Flatanger utvides fra 3600 kvadratmeter til 4500 kvadratmeter for å huse det nye anlegget. Prosjektet har en investeringskostnad på 75 millioner kroner, hvorav nærmere ti millioner kroner blir finansiert gjennom Skattefunnmidler og støtte fra Innovasjon Norge. Dette betyr også at når prosjektet ferdigstilles høsten 2018, så har eierne av Namdal Rensefisk investert nærmere 200 millioner kroner i Flatanger.

---

Hold deg oppdatert på hva som skjer i norsk og internasjonal oppdrettsnæring – følg oss på Facebook, Linkedin og Twitter, eller abonner på vårt daglige nyhetsbrev.