- Det er et paradoks at mens ingen andre næringer er mer avhengig av EØS-avtalen enn sjømat, bidrar enkelte arbeidsgivere