- Eg er ein konkurransemann og håpar at ting skjer raskare og raskare, og betre og betre. Det føler eg dei tilsette