Onsdag kveld publiserte selskapet innkalling til sin årlige generalforsamling. Der ligger nominasjonskomiteens innstilling til nytt styre. Nominasjonskomiteen foreslå følgende styre: Hans Kristian Mong (gjenvalg) Frode Teigen (gjenvalg)