Det er søkt om et stort antall utviklingstillatelser De fleste gjelder nye anleggstyper. Det søkes om mange tillatelser til hvert konsept. Fiskeridirektoratet tildeler tillatelsene.Tillatelser som tildeles må godkjennes av Mattilsynet