Det er søkt om et stort antall utviklingstillatelser De fleste gjelder nye anleggstyper.  Det søkes om mange tillatelser til hvert konsept. Fiskeridirektoratet tildeler tillatelsene.

Tillatelser som tildeles må godkjennes av Mattilsynet for etablering på en eller flere nye eller eksisterende lokaliteter før de kan tas i bruk.

Disse nye typene anlegg er ikke utprøvd, og de er vanskelige å prøve ut i småskala. Det vil derfor ved vår behandling av søknader om etablering legges særlig vekt på kvalifiserte risikovurderinger for helse og velferd, beredskapsplaner og planer for oppfølging av drift.

Det