Kommentar

Dette er en lederartikkel fra Fiskeribladet.

Etter to års venting kom endelig trafikklysene som skal regulere og gi vekst i oppdrettsnæringen. Kriteriene for å få et område farget grønt, gult eller rød, er mengde lus fra oppdrettsnæringen på villfisken. Rødt lys betyr at veksten skal tas ned med seks prosent, gult lys betyr produksjon på stedet hvil og grønt lyst gir anledning til vekst.

Valgte en «snillere» vurdering

Det har vært nedsatt et faglig råd som har gitt sine begrunnede vurderinger, men den endelige fargeleggingen står politikerne for.

Det er interessant å se at Nærings- og fiskeridepartementet i tre områder har valgt å gå bort fra de faglige rådene og gi en «snillere» vurdering. I to områder, produksjonsområde 2 og 7 er rådene gul farge, mens departementet har gitt grønt lys.

I Hardanger-regionen, produksjonsområde 3, var det faglige rådet rødt. Det har fiskeriministeren overprøvd med gul farge. Man kan undre seg på hvorfor. I et område hvor lakseproduksjonen er tettest i hele landet, og hvor mengden lus har fått det til å lyse rødt i lampene så lenge målingene har pågått, får produksjonen fortsette som før.

Effektiv lobbyvirksomhet?

Vi skal ikke se bort ifra at sterk lobbyvirksomhet har klart å få politikerne til å farge Hardanger gult. Det bør i tilfelle departementet opplyse om. Når de valgte å ikke følge det faglige rådet, bør allmennheten få vite hvilke råd de da har fulgt.

I en kronikk i Dagens Næringsliv peker siviløkonom Gøril Bjerkan på at det er et samfunnsproblem når sterke næringsinteresser arbeider profesjonelt og systematisk med å påvirke politikere, og lykkes med det, uten at folk får vite om det.

Står infiltrasjon av fagmiljøer også på agendaen, spør hun. Det er i tilfelle et stort og alvorlig samfunnsproblem som truer forskningens faglige integritet. Og det er et høyst relevant og aktuelt spørsmål.

I de resterende ti produksjonsområdene har departementet fulgt de faglige rådene. Der var det nok heller ingen interne strider, siden ni områder får grønt lys og får anledning til å vokse.

Tøft å få rødt lyst

Det er forståelig at det er tøft for oppdrettere som driver i rødfargede soner å få krav om å ta ned produksjonen. Om det faktisk blir nedtrekk på seks prosent, gjenstår å se. I et høringsnotat om trafikklysene rett før jul, skriver departementet selv at fleksibilitet mellom to produksjonsområder gjør at et nedtrekk av produksjonen mest sannsynlig bare vil bli 3 prosent og ikke 6 prosent. De som har ledige lokaliteter i grønne soner, kan flytte deler av produksjonen dit.