Norsk lakseoppdrett er kroneksempelet på intensiv fiskeoppdrett. Spesielt settefiskproduksjonen. I naturen bruker en laks 2–5 år