I dag arrangerer regjeringen den første nasjonale havkonferansen i Bergen. Tidligere i mai avholdt Arbeiderpartiet et arrangement om havrommet. Endelig har norske politikere fått øynene opp for de enorme mulighetene som finnes i havet. Gjennom maritim næring, sjømatnæringen og andre blå næringer vil havet være drivkraften i omstillingen Norge skal igjennom, og politikerne må våge å vise en tydelig satsningsvilje. Ta oss med i beregningen – vi unge er mer enn klare.

Det er kun teknologien som setter grenser for mulighetene i havrommet, og det eneste fornuftige er å investere i en helt annen takt enn i dag.